Inspirationsaften om stimulerende læringsmiljøer

Den 29. maj 2018 havde Område 2 inviteret Susanne Ringsmose Staffeldt og Charlotte Ringsmose til, at holde et oplæg omkring stimulerende læringsmiljøer.

Susanne og Charlotte turnerer i øjeblikket rundt på landets pædagogiske konferencer med det formål at skabe viden og opmærksomhed  omkring, hvordan rummenes udformning og indretning har betydning for dagtilbuddets sociale liv og derigennem for børnenes udvikling og læring.

Der er fokus på den betydning dagtilbud har for børnenes tidlige læring og udvikling i henhold til at give barnet de bedst mulige betingelse på sin videre vej i livet

Det var et inspirerende oplæg, hvor vi både blev bekræftet i vores nuværende pædagogiske overvejelser, men hvor vi også fik lyst til, at se på institutionernes læringsmiljøer- virker de, som vi gerne vil?